Nyt medlem

Har du lyst til at synge i kor?
 
Vi er ikke ”Stemmerne fra Volsmose”, men ”Røsterne fra Vindinge” – en flok sangglade mennesker, der gerne vil være endnu flere.

Har du lyst til at dyrke din sangglæde sammen med andre i et forpligtende fællesskab? Vil du være med i en musikalsk proces, hvor vi hver sæson starter famlende på nye udfordringer og ender med et resultat, som vi glæder os til at præsentere for andre?