Historie

Vindingekorets historie
Vindingekoret er et barn af Vindinge Kulturcenter, som startede beskedent i efteråret 1990. Halvårlige møder mellem Kulturcentrets ledelse og repræsentanter for de deltagende interessegrupper var med til at udvikle centret. På et af disse møder i efteråret 1993 foreslog en sangglad repræsentant for Vindinge Lokalhistoriske Forening, at der blev oprettet et lokalt kor. Repræsentanten for menighedsrådet var med på ideen og mente at kunne finde en korleder.

Korlederne
Det viste sig at være kirkens unge organistvikar, Lene Rasmussen, og den 1. februar 1994 mødte 28 interesserede op til den første koraften. Nogle faldt straks fra, da de opdagede, at der skulle synges flerstemmigt, men resten gik frisk til sagen og afholdt allerede efter 4 korprøver korets første forårskoncert i kirken med fællessange, orgelmusik og et 3-stemmigt korrepertoire. Det bestod bl.a. af ”Natten er så stille”, som har været på repertoiret sider, og et nummer, vi sang for første og sidste gang, ”Farvel du kolde vinter”, hvor basserne havde et ”Ku-ku” indslag, som til publikums fryd ramte ved siden af hver gang.

Lene fik pludselig mulighed for at videreuddanne sig i Schweitz (hun er i dag organist ved Helsingør domkirke), men det lykkedes ad sære omveje at finde frem til Kirsten Søgård. Hun var også under uddannelse, men indtil hun i 2001 fik ansættelse på Næstved gymnasium var Kirsten en omsorgsfuld korleder. I efteråret 1998 måtte hun holde en længere pause efter et cykekstyrt, med sørgede for fine vikarer, først og fremmest Signe Gylling som mødte os første gang på en korweekend i Kalundborg og vikarierede forårssæsonen med. Hun foreslog, at vi organiserede os som en forening, og vi afholdt en stiftende generalforsamling på skolen den 18. januar 1999. Da vi blev klar over, at vi som selvstændig forening skulle betale for øvelokalet på skolen, opløste vi straks foreningen, men fortsatte som en velorganiseret interessegruppe med vedtægter, bestyrelse og generalforsamlinger.

I foråret 2001 bevilgede Kirsten sig selv barselsorlov fra koret, men havde igen fundet en god vikar, Henrik Rose Larsen, og aftalt forårskoncertrepertoiret med ham. Da hun forlod os kort efter havde hun sikret sig, at Henrik blev vores 3. og hidtil eneste mandlige korleder. Han blev senere en værdsat kirkesanger i sognet.

Da Henrik blev færdig med sin musikuddannelse og også fik job på Næstved gymnasium, stod vi igen uden korleder. Men vi fandt frem til Lisbeth Isager, der ikke var under uddannelse, men en erfaren korleder. Hun måtte dog ret hurtigt opgive os af helbredsmæssige årsager, men er siden flere gange trådt til som vikar.

Vi stod igen uden leder. Men ad omveje fandt vi Gulli Odsbøl, som opbyggede sin egen musikskole, men ikke på det tidspunkt havde en blandet kor som vores. Hun ledede koret fra efteråret 2003 til og med vinteren 2010-2011 og er den dirigent, som klangligt har betydet mest for koret. Hun var således vores leder, da vi den 30.4.2004 kunne fejre vores 10-års jubilæum med en festlig forårskoncert i kulturcentret med Tolstrupkoret og Lejrekoret som gæster og alle vores ”gamle” korledere: Lene, som fortalte om korets start, og Kirsten, Henrik og Lisbeth som gæstedirigenter.

Da Gulli havde afsluttet sin omfattende organistuddannelse og fik faste stillinger på Fyn og i Jylland, måtte vi skilles. Med vores nye dirigent, ungarnskfødte Panna Brinkmann, ser vi fortrøstningsfyldt fremtiden i møde.

Korvennerne   
Vi har gennem årene arbejdet sammen med utallige kor og andre musikalske venner: Sangkompagniet, Lejrekoret, Tolstrupkoret, Bramsnæs Rytmiske Kor (en del af os var med de tre sidstnævnte på en spændende tur til Letland), Skibbykoret, Svogerslev Harmoniorkester, kammerkoret Cantemus, Københavns Politi Sangkor, et grønlandsk fangekor, Musisk Skole i Roskilde, Visens Venner og flere andre og senest Hornekoret og Fionia på Fyn. Vi har sunget ved ”Syng dansk”-arrangementer, Sankt Hans-bål, sammen med 400 andre i Domkirken, på plejehjem og i mange kirker.

Traditionerne
Selv om vi kun er fire, som har været med hele vejen lige fra starten i 1994, har vi udviklet gode traditioner, som har betydet meget for korets trivsel og sammenhold: Julefrokosten efter julekoncerten, spisningen efter den årlige generalforsamling, korweekender ude eller ”hjemme” på skolen eller i ”Huset”. – Med kun 17 år på bagen er vi stadig et ”ungt” kor.                                            

25.08.2011                                             Helge Land Hansen


Vindingekorets historie 2011 - 2015
Med Pannas opstart i koret satsede vi på at opføre en argentinsk messe til forårskoncerten i Vindinge kulturcenter.
En spændende oplevelse, hvor også Roskilde musikskole deltog.
Panna er dirigent i Nørre Jernløse koret, og det har medfødt et samarbejde mellem korene. Vi har flere gange øvet de samme sange på vores øve aftener, og derefter finpudset dem sammen, inden en eventuel korkoncert. Fælles koncerter op til jul, men også: ”Spillemandsmessen” har vi opført sammen nogle gange.
I 2013 begyndte vi begge kor at planlægge en fælles tur til Budapest, byen hvor Panna kommer fra.
I marts 2014 fløj knap 30 korsangere afsted til Budapest sammen med Panna og organist Jacob Friis (Pannas mand). Et par koncerter, busrundtur i byen, aften sejlads på Donau og en folklore oplevelse. En fantastisk lang weekend.

Julekoncert i Vindinge kirke hvert år den 2. Søndag i december.
I 2014 deltog Kirsten Siggård med et enkelt nummer sammen med koret.

Inga Zinglersen    21.1.2015