Velkommen til Vindinge Kultur Center
                                 Forår 2019

 

GODTNYTÅR

Vindinge – et magtcentrum og en soveby!

Vores by er kommet på danmarkskortet efter udgravningerne i de nye udstykninger. Lokalhistorisk Forening samlede fulde huse til et foredrag af en af museets medarbejdere, der har været med i arbejdet. Det var spændende at høre om deres tanker og forklaringer, selv om de jo slet ikke er færdige med at tolke materialet. Det var dejligt at se, at så mange vindingeborgere interesserer sig for vores områdes historie. En af grundene er nok, at vi er glade for vores lille by, og når vi hører, den har været et magtcentrum i romersk jernalder, ja, så bliver vi lidt stolte.

I nutidens Vindinge kan vi også være stolte af det liv, der foregår. Her er tilbud til alle aldersklasser og til de allerfleste interesser, og alle kan være med. Foreningslivet lægger grund til det sociale liv, og det fungerer!

Vores efterårssæson har været særdeles velbesøgt. Der har aldrig været så mange på venteliste til fællesspisningerne. Det er ikke optimalt med ventelister. Vi ville gerne have så meget plads, at alle kunne være med hver gang, men metoden med at fordele ventelistepladserne, så det ikke er de samme, der må sidde over hver gang, ser ud til at blive accepteret. Det er vi glade for. To gange i efteråret har vi været nødt til at lukke dørene før tid. Der er også en grænse for hvor mange, vi kan lukke ind på ekstrastole og på sofaen. Så kom i god tid, hvis I vil være sikre på en plads til foredragene/underholdningen.

En ny sæson står for døren. En meget spændende sæson med endnu et varieret program, som bestyrelsen og ikke mindst koordinatorerne er stolte over at præsentere. Nu er det bare om at dykke ned i bladet og se alle mulighederne for at deltage i aktiviteterne og arrangementerne i Kulturcentrets regi.

Rigtig god sæson!
Anne Hylleberg
Formand