Bliv medlem af Vindinge Kulturcenter

Er du ikke medlem, så er du velkommen til at melde dig ind nu, hvis du vil opnå medlemsfordele (bl.a. fællesspisning)!
125,- kr. for enkeltpersoner
250,- kr. for en husstand

Du kan blive meldt ind ved arrangementerne om tirsdagen eller indbetale beløbet på vores bankkonto:  
Reg.nr. 2280 – kto. Nr. 6891 278 517.
HUSK!
At oplyse navn, adresse og telefonnummer

Fremadrettet bliver kontingent opkrævet i januar måned, og gælder for et helt kalenderår.
Det vil lette vores arbejde, hvis du tilmelder betalingen til betalingsservice:
PBS.nr: 05124913  -  Debitorgruppe: 00001
Medlemsnummer oplyses hos vores kasserer, som har E-mail:
vkc.kasserer@vindinge.dk